O nama

BANKA HRANE HRVATSKA – FOOD BANK CROATIA

Opći podaci

humanitarna udruga
RIJEKA, Blaža Polića 2/IV
tel/fax: 051/212-400
Mob:091/4007727
MB: 2685485
OIB: 06180158920
žiro-račun: 2360000-1102168578
info@bankahrane.com
www.bankahrane.hr
Odgovorne osobe

Miroslav Lakuš - predsjednik udruge

Emilio Maćešić - dopredsjednik udruge

Ivana Vicić - voditelj projekata

Chiara Vitali - tajnica za EU


Copyright © CSH d.o.o. Vinkovci, 2020. All Rights Reserved