O nama

KORISNICI

Kako djeluje sustav

   Banka hrane Hrvatska ne distribuira hranu direktno korisnicima - ugroženima osobama, već posredstvom socijalnih ustanova ( domovi za decu i mladež,pučke kuhnje, centri za socijalni rad i dr. ) ili drugih organizacija koje pomažu ugroženima (udruga samohranih majki, djece sa posebnim potrebama, invalida itd.).
- DOM TURNIĆ - RIJEKA

- SOCIJALNA SAMOPOSLUGA - RIJEKA

- HUM. UDRUGA MERHAMET - RIJEKA

- UDRUGA ZA BOLJI SVIJET - RUBEŠI

- KUĆA UTOČIŠTA - RIJEKA

- DOM SVETA ANA - RIJEKA

- DOM VOLOSKO - OPATIJA

- UDRUGA SRETNO SRCE - ZAGREB

- UDRUGA AŠKALIJA PGŽ - RIJEKA

- UDRUGA PROMIJENI SVIJET - ZADAR

- UDRUGA RETRKO CENTAR - KLIS

Plaćanje

   Banka hrane Hrvatska ne prima novac za kupovinu namirnica koje distribuira.
Kako započeti suradnju ?

   Prvi korak u uspostavi suradnje između banke hrane u korisnika je slanje zamolbe za donaciju hrane sa opisom potrebne hrane, podacima o tražitelju te podacima o osobi sa kojom se uspostavlja kontakt.

Copyright © CSH d.o.o. Vinkovci, 2020. All Rights Reserved