O nama

DONATORI BANKE HRANE HRVATSKA

Što donirati ?

   Banke Hrane Hrvatska prikuplja svu hranu koja je potrebna udrugama i ustanovama koje se skrbe o osobama koje to nisu u stanju same učiniti. Tu se podrazumjeva hrana koja je pakirana u ambalažu sa rokom upotrebe dužom od tjedan dana te sredstva za održavanje higijene.

Plodine d.o.o.
Ružićeva 29
RIJEKA - HRVATSKA
 
Dukat d.d.
Marijana Čavića 9
ZAGREB - HRVATSKA
 

Pivka d.o.o.
Jušići 116b, 51213 Jurdani
RIJEKA - HRVATSKA
 
Flamma d.o.o.
Trg 128 Brigade HV 4
RIJEKA - HRVATSKA
 

Nestlé Adriatic d.o.o
Av. Veceslava Holjevca 40
ZAGREB - HRVATSKA
 
Kako donirati ?

   Djelatnici Banke Hrane Hrvatska kontaktirati će Vas osobno te Vam uz zamolbu za donacijom hrane predložiti način suradnje.
Ovim putem želimo iskreno zahvaliti u ime Banke, udruga i krajnjih korisnika za svaku donaciju u ovisnosti o Vašim mogućnostima.

Copyright © CSH d.o.o. Vinkovci, 2020. All Rights Reserved